Хөдөлгөөний тухай

Зайтгайст хөдөлгөөн нь өнөөгийн нийгэм соёл, ёс суртахуун, оюун санаанд давамгайлсан буруу ойлголт, тогтолцооны гажуудлыг илчлэх, улмаар зөв чигт хөтлөхийн төлөө ажилладаг. Зайтгайст хөдөлгөөний зорилго нь нөөцөд суурилсан эдийн засаг гэж нэрлэгдэж буй өөрөө өөрийгөө тэтгэх чадвартай нийгмийн шинэ тогтолцоонд хувьсгалын бус хувьслын замаар шилжих шилжилтийг эхлүүлэх явдал юм. Продюсер Питер Жозефын бүтээсэн Zeitgeist: The Movie (2007), Zeitgeist: Addendum (2008), Zeitgeist: Moving Forward баримтат кинонууд нь энэ хөдөлгөөн үүсэн байгуулагдахад чухал нөлөө үзүүлсэн.

Зайтгайст (Zeitgeist) гэдэг нь тухайн цаг үед гарч ирж буй дэвшилтэт оюун санаа, ёс суртахуун, соёлыг бүхэлд нь илэрхийлж шинжлэх ухааны салбарт хэрэглэгддэг нэр томьёо юм. Тиймээс Зайтгайст хөдөлгөөнийг нийгэм дэх оюун санаа, соёл, ёс суртахууны шинэчлэлийг дэмжигч хүмүүсийн нэгдэл гэж ойлгох учиртай. Энэ хөдөлгөөн нь өмнө дурдсан баримтат кинонд хөндөгддөг шашин, терроризм, төв банкны асуудлуудтай шууд хамааралгүй бөгөөд эдгээр нь Питер Жозефын өөрийнх нь хувийн илэрхийлэл юм.

Өнөөдрийн байдлаар хөдөлгөөн олон сая дэмжигчидтэй болж, 50 гаруй улс дахь 100 гаруй салбар хөдөлгөөнөөр дамжуулан сайн дурын идэвх санаачлагын үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Зайтгайст хөдөлгөөн нь зөвхөн аль нэг улс эсвэл бүс нутгийн бус харин дэлхий нийтийн хөдөлгөөн юм.